فراخوان مقاله سومین کنفرانس مطالعات شیعی کالج لندن

 فراخوان مقاله سومین کنفرانس مطالعات شیعی کالج لندن

کالج مطالعات اسلامی لندن از چکیده مقالات برای شرکت در سومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات تشیع دعوت می‌کند. این کنفرانس عرصه‌ی وسیعی برای ارائه‌ی مطالعاتی در زمینه‌ی مطالعات تشیع برای محققین این حوزه فراهم می‌کند. از مقالات مرتبط با مطالعات تشیع در تمام حوزه‌ها استقبال می‌شود. موضوعات پیشنهادی می‌تواند (و نه لزوما) شامل این‌ حوزه‌ها باشد:

 

کنفرانس در روزهای ۶  و ۷  ماه می‌ ۲۰۱۷ در کالج مطالعات اسلامی لندن برگزار می‌شود.

مهلت ارسال چکیده‌ی مقاله تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷ و مهلت ارسال مقاله تا اول آوریل ۲۰۱۷ می‌باشد.